vietnamese english
Hôm nay:
trung cấp mầm non
tuyển sinh ngành xây dựng

Ban hành thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Giáo viên tiểu học hưởng lương theo phân hạng chức danh mới

Ngày 16 tháng 09 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, trong đó quy định cụ thể về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học.
Thông tư quy định tiêu chuẩn của từng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

1. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.07

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

2. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

3. Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 11 năm 2015, bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên tiểu học quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo; các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên tiểu học tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin; các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên tiểu học thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

Đây là quy định mới nhất của của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ về việc xếp lương đối với giáo viên tiểu học và giáo viên THCS hệ công lập. Theo Thông tư liên tịch này, hệ số lương giáo viên tiểu học và THCS được tính trên cơ sở 3 hạng II, III và IV

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

      Tất cả sinh viên chúng tôi chỉ có ước mơ duy nhất đó là tốt nghiệp ra trường và có việc làm. Nhưng liệu điều đấy có trở thành hiện thực?

      Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó của một tỉnh miền núi. Ước mơ của chúng tôi là được học hành để thành đạt trong cuộc sống và tôi chọn nghề giáo viên tiểu học để thực hiện ước mơ đó.
Thi đỗ vào hệ trung cấp tiểu học của trường cao đẳng của tỉnh để thỏa mãn ước mơ làm giáo viên tiểu học của mình. Tôi cũng như các bạn cùng lớp đều hóa hức một ngày ra trường để cống hiến sức lực cũng như trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nhưng giờ đây khi chuẩn bị ra trường, sinh viên chúng tôi lại phải đương đầu với một nỗi lo mới đó là nỗi lo “thất nghiệp”.
giáo viên tiểu học
Cầm tấm bằng tốt nghiệp chúng tôi phải đương đầu với nạn thất nghiệp

(Dân trí) - Đó là các quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; Cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; Chính sách cho thanh niên tình nguyện.

Các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
4 quyết định quan trọng đối với giáo viên, hs, sv có hiệu lực từ-1-1-2016

1. Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Xuất phát từ niềm đam mê văn hóa văn nghệ, tình yêu nghề mến trẻ, sự nhiệt tình, cô Phùng Thị Phương Luyến, Trường Mầm non Phố Hiến (thành phố Hưng Yên) đã chọn cho mình một công việc phù hợp với năng khiếu: Cô giáo mầm non. Hơn 30 năm làm nghề nuôi dạy trẻ, cô Luyến đã chiếm được cảm tình của nhiều thế hệ trẻ mầm non nhà trường. "Mẹ Luyến" là tiếng gọi thân thương của các bé dành cho cô, là tấm gương sáng cô giáo mầm non yêu nghề mến trẻ.

Gương sáng cô giáo mầm non yêu nghề mến trẻ
Giờ học các con cùng cô Phùng Thị Phương Luyến
Năm 1983, cô Luyến thi vào khoa Mầm non (hệ sơ cấp), Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Hải Hưng (nay là trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên) để học tập các kiến thức chuyên môn, phát huy năng khiếu vốn có của bản thân. Cùng với đó, trong quá trình giảng dạy, cô không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp.

Cho trẻ học Tiếng Anh sớm là một bước đi đúng đắn, nhưng ngành giáo dục đã, có đang thực hiện đúng cách để trẻ phát triển một cách tốt nhất năng lực ngoại ngữ của mình

    Việc cho trẻ tiếp cận sớm với Tiếng Anh sẽ tạo cho trẻ một nền tảng vững chắc cho những cấp học tiếp theo. Nhưng hiện nay thay vì cho trẻ tiếp cận Tiếng Anh thì nhiều trường và những đơn vị quản lý giáo dục đang tiến hành dạy Tiếng anh cho trẻ chứ không phải cho trẻ làm quen với Tiếng anh theo trương trình giáo dục chung.
liên thông sư phạm tiếng anh
Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh sớm là hành trang cho sự phát triển sau này

        Ngày trước khi tôi chưa lập gia đình, mỗi lần nghe thấy có ai than thở vì chuyện ở nhà trông con, tôi lại bũi môi và nói "đơn giản! có cái gì". Nhưng khi thiên thần bé nhỏ của tôi ra đời tôi đã hiểu tại sao mọi người lại nói vậy!

       Trong cuộc sống không có cái gì là đơn giản cả, khi nuôi con bản thân tôi là người đàn ông không thể nào thấu hiểu hết sự vất vả của người phụ nữ và cảm giác khó chịu với những phàn nàn của các bà về con cái, nhất là vợ tôi lại là giáo viên mầm non.
Có phải cô giáo mầm non có ba đầu sáu tay
Có phải cô giáo mầm non có ba đầu sáu tay

       Nhiều năm về trước nếu như có ai đó hỏi bạn muốn theo học ngành gì? bạn có tin rằng 70% các bạn gái sẽ trả lời sẽ theo học sư phạm chuyên ngành mầm non không. Còn tôi, tôi sẽ tin điều đó vì bản thân tôi ngày đó cũng theo đuổi nghề giáo viên mầm non.

Việc làm...vấn đề muôn thủa

     Ngày ấy ngành giáo dục mầm non rất "hot", sinh viên tốt nghiệp trung cấp mầm non hay học văn bằng 2 mầm non thôi cũng có việc làm ngay. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, thất nghiệp là nỗi lo của bất cứ sinh viên nào sắp ra trường, kể cả sinh viên học Học Liên Thông Đại học Sư phạm Hà Nội như chúng tôi. Chúng tôi vẫn thường trêu đùa nhau giờ được dạy thì ít mà mất dạy thì nhiều. Tỉ lệ sinh viên sư phạm ra trường làm đúng nghề ngày càng ít thay vào đó họ phải đi làm ở các khu công nghiệp hay buôn bán ngoài chợ kiếm sống mà cảm thấy tiếc nuối và xót xa với những gì đã được học.
xót xa với công việc trái ngành
Có những người bằng đại học vẫn phải làm bồi bàn

Con người không ai là hoàn thiện ai cũng có điểm yếu điểm, mạnh riêng của mình. Nhiều lúc bạn tài giỏi nhưng thành công của mỗi người còn phải thêm yếu tố may mắn song hành cùng bạn.

Tôi rất đam mê và học tốt môn tiếng Anh, dự định của tôi sau này sẽ thi vào khoa sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng đúng trời không cho ai hết cái gì vì quá đam mê tiếng anh mà thật sự tôi đã không  nhận ra rằng mình đang học lệch. Kì thi sắp tới tôi mới cuống cuồng lao vào học những môn phụ nhưng có vẻ đã muộn. Kết thúc kì thi đại học điểm tiếng anh của tôi gần như tuyệt đối nhưng nó cũng không thể giúp tôi có một xuất đi học được. Thật sự tôi rất buồn nhưng tôi sẽ không từ bỏ quyết tâm trở thành một giáo viên tiếng anh của tôi.

liên thông sư phạm tiếng anh
Liên thông Tiếng Anh là điều tôi muốn để nâng cao trình độ của mình

Hiện nay, TPHCM còn thiếu 4.000 giáo viên mầm non. Theo kế hoạch đào tạo, các năm học tới, tình trạng thiếu giáo viên sẽ giảm dần và tiến tới năm học 2017 - 2018, thành phố sẽ đủ giáo viên/lớp theo quy định.

thiếu giáo viên mầm non
TPHCM thiếu 4.000 giáo viên mầm non cho năm học 2014 - 2015

Trẻ em như một tờ giấy trắng, giai đoạn trẻ học mầm non là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Vậy gia đình, nhà trường và xã hội hãy chung tay để vẽ lên nhưng bức tranh tươi sáng cho tương lại của các em.

       Xã hội hiện nay nhiều bậc cha mẹ cứ mải làm ăn buôn bán mà không để ý quan tâm tới sự phát triển tâm lý của con trẻ, đâu phải cho con ăn ngon đầy đủ, mua cho con những thứ con cần đã là thể hiện yêu thương con. Chỉ đến khi trẻ có những biểu hiện của những bệnh trầm cảm hay tự kỉ thì lúc đấy những bậc làm cha làm mẹ mới ngã ngửa ra rằng tuổi thơ của con mình là bốn bức tường với máy tính, điện thoại hay những trò game vô bổ...lúc đó mới hành động ư!, phải chăng đã quá muộn màng.
Giáo viên mầm non, trung cấp mầm non
Đừng để con thơ bật khóc